OCD SERIJA ADSORPCIONIH SUŠAČA

Ozen adsorpcioni sušači zraka održavaju tačku kondenzacije -40 °C pri konstantnom pritisku. Ovi sušači su dizajnirani da obezbjede čist i veoma suv komprimirani zrak za zahtjevne procese. Pred-filteri i izlazni filteri se isporučuju zajedno sa adsorpcionim sušačima da održe protok i obezbjede postojanost adsorpcionog medija.
Specijalni ventili i isušivač osiguravaju nizak pad pritiska. Regeneracija isušivača na OCD adsorpcionim sušačima postiže se bez upotrebe toplote. Vlažni isušivač se osuši preusmjeravanjem na malu količinu suhog spoljašnjeg zraka približnog atmosferskom pritisku. Stopa protoka je podesiva da odgovara tački rosišta prema vanjskim uslovima. Super suh zrak kruži u kontra smjeru kroz vlažni naboj i čisti vodenu paru apsorbovanu isušivačem.
Pouzdan PLC panel sa ekranom osjetljivim na dodir upravlja OCD adsorpcione sušače savršeno tokom cijelog rada. Kontrolni panel prikazuje cikluse i rad ventila u stvarnom vremenu. Prikaz tačke kondenzacije je moguć opciono a dostupna je više jezična podrška.

OCD SERIJA ADSORPCIONIH SUŠAČA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tačka rosišta: -40°C/-70°C.