OCD-H SERIJA ADSORPCIONIH SUŠAČA SA VENTILATOROM I GRIJAČEM

Proces regeneracije na OCD-H seriji adsorpcionih sušača sa ventilatorom i grijačem postiže se centrifugalnim ventilatorom i visoko efikasnim grijačem. Kompletan automatski sistem sušenja zraka koristi ventilator koji zrak iz okoline duva preko grijača. Vrući zrak kruži suprotnim smjerom od smjera sušenja. Vrući zrak koji dostiže temperaturu i preko 200 °C obezbjeđuje regeneraciju i potpuno uklanja vlagu sa sušača. Ušteda energije se postiže naprednim sistemom kontinualnog mjerenja tačke kondenzacije te kontroliše grijanje i proces regeneracije. Svi dijelovi sušača su izolovani radi veće efikasnosti.

STANDARDNA SVOJSTVA OCD-H SERIJE

– Regulacija i prikaz tačke kondenzacije na manometru
– Računarska kontrola
– Prikaz režima rada, alarma i pritiska
– Daljinska kontrola
– Alarm niskog pritiska
– Ventil minimalnog pritiska sa indikatorom
– Zaštita od previsokog pritiska sa alarmom
– OCD-H serija sušača ima sva svojstva OCD serije i može da radi u 3 načina rada

OCD-H SERIJA ADSORPCIONIH SUŠAČA SA VENTILATOROM I GRIJAČEM

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar.