ODR SERIJA FRIŽIDERSKIH SUŠAČA

ODR serija frižiderskih sušača koristi se za sušenje zraka nakon kompresione faze. Kao što znate temperatura komprimovanog zraka trenutno opada pri prolasku kroz rashladni sistem a zbog brze promjene temperature nastaje kondenzat, tj. voda koja se mora odstraniti iz komprimovanog zraka a to postižemo upotrebom ODR serije frižiderskih sušača komprimovanog zraka.
BEZ GUBITAKA
Upotrebom ozenovih specijano dizajniranih izmjenjivača toplote sa veoma niskom razlikom u pritisku, zaštitom protiv zamrzavanja, strukturom od tankih aluminijskih rebara i odličnom temperaturnom izolacijom gubici su svedeni na NULU.
NORMALAN RAD NA TEMPERATURI OD 50°C
Korištenjem velikih kondenzatora i R134a gasa, ODR serija sušača može normalno da radi na temperaturi od 50°C i ulaznoj temperaturi od 60°C.
STVARNA TAČKA ROSIŠTA +3°C
Stvarni pokazatelj efikasnosti sušača komprimiranog zraka je tačka rosišta koja je +3°C za kompletnu ODR seriju dokaz visoke efikasnosti.
NOVI UPRAVLJAČKI PANEL
Mikroprocesor koji radi na trofaznom sistemu, pored ekonomičnog sistema upravljanja i zaštite sa alarmnim sistemom takođe i vrši kontrolu rada zaobilaznog ventila vrućeg plina obezbjeđujući visoke performanse i uštedu energije.

ODR SERIJA FRIŽIDERSKIH SUŠAČA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tačka rosišta: + 3°C

ODR HP SERIJA FRIŽIDERSKIH SUŠAČA VISOKOG PRITISKA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tačka rosišta: + 3°C