OBS i ODS SERIJA VIJČANIH BOOSTER KOMPRESORA

Vijčani kompresori s pojačivačem koriste se za oblikovanje pet ambalaže, kao pokretni zrak velikih diezel motora, za tehnike premazivanja u industriji drveta i stakla, za instrumentni zrak u elektranama i drugim industrijama kojima je potreban visoki pritisak.
SMJESTI I KORISTI
OBS serija prilikom postavljanja ne zahtjeva nikakvu pripremu terena osim ravne podloge. Jedinica se lako prenosi i smješta pomoću krana ili viljuškara.
40 BARA NA MANOMETRU
Sa OBS Serijom vijčanih kompresora sa pojačivačem moguće je vidjeti i do 40 bara na manometru!
INSTALIRANA SAMOZAŠTITA
OBS serija vijčanih kompresora sa pojačivačem opremljena je visoko osjetljivim senzorima i opremom za kontinualan nadzor rada. Specijalni elektronski sistem nadzire i štiti OBS vijčane kompresore sa pojačivačem bez korisničke pomoći.

OBS SERIJA VIJČANIH BOOSTER KOMPRESORA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tolerancija zračnog protoka: -/+ 6%

ODS SERIJA VIJČANIH BOOSTER KOMPRESORA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tolerancija zračnog protoka: -/+ 6%