OBS i ODS SERIJA FREKVENTNO UPRAVLJANIH VIJČANIH BOOSTER KOMPRESORA

Kod vijčanih kompresora sa pojačivačem motor nastavlja istu potrošnju energije u rasteretnom režimu kao i pod opterećenjem i to su veliki gubici za korisnika. Upotrebom frekventne regulacije ovi gubici će biti eliminisani. Frekventni regulator će koristiti motor samo prema trenutnim potrebama za zrakom. Na ovaj način kompresor je stalno u radnom režimu i postiže uštedu i do 70% energije. Dodatni troškovi frekventne regulacije na vijčanim kompresorima sa pojačivačem brzo se mogu otplatiti kroz uštedu energije od 70%.
STVARNA EFIKASNOST I NEPREKIDAN RAD
OBS serija vijčanih booster kompresora radi sa 100% efikasnosti u odnosu na klipne booster kompresore. OBS serija je predviđena za rad 7/24 pri čemu nema nikakvih negativnih posledica kontinualnog rada.

OBS SERIJA FREKVENTNO UPRAVLJANIH VIJČANIH BOOSTER KOMPRESORA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tolerancija zračnog protoka: -/+ 6%

ODS SERIJA FREKVENTNO UPRAVLJANIH VIJČANIH BOOSTER KOMPRESORA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tolerancija zračnog protoka: -/+ 6%