CORE SERIJA VIJČANIH KOMPRESORA

CORE serija obezbjeđuje komprimovani zrak preko odabranog remenog prenosa između motora i kompresora.
Trakasti remeni prenos koristi se zbog minimalnih gubitaka u prenosu snage sa motora. Na ovaj način moguća je promjena pritiska jednostavnom promjenom remenice. Korištenjem remenica sa konusnom čahurom omogućava se jednostavna montaža i demontaža remenice.
Automatski zatezač remena osigurava potrebnu zategnutost i visoku prenosnu efikasnost kao i sigurnost sistema.
Standardno se koriste viskoko efikasni IE2 IP54/55 električni motori i PTC temperaturni senzori za zaštitu namotaja.
Core serija Özen kompresora je dugotrajna sa visokim svojstvima vijčanih blokova i komponentama proizvedenim u vodećim tehnološkim kompanijama. Savršen sistem podmazivanja je jedinstveno dizajniran na Özen kompresorima i osigurava da vijčani blokovi budu odlično podmazani a time i da duže traju uz efikasan rad.
Unutrašnjost kućišta je dizajnirana za jednostavno održavanje i lakšu intervenciju. Ergonomsko kućište smanjuje nivo buke uređaja i obezbjeđuje konstantnu radnu temperaturu ali i vizuelnu vrijednost.
Maestro 10 and Maestro 20 kontrolni paneli specijalno dizajnirani za Özen kompresore su povezani sa PLC uređajima i imaju podršku za 12 jezika. Omogućavaju kontrolu 1+2 kompresora u uparenom radnom režimu. Ovi paneli su jednostavni za rukovanje i pružaju pregled radnog pritiska, temperature izlaznog zraka, praćenje vremena za servis i automatsko obavještenje, radne sate i mnoge druge korisne informacije za korisnike.

CORE SERIJA FREKVENTNO UPRAVLJANIH VIJČANIH KOMPRESORA

UPOTREBA INVERTERA
Frekventni regulator može biti opciono ugrađen na CORE seriju. Na ovaj način pored prednosti uštede na prostoru, jednostavne ugradnje i održavanja CORE serije, možete postići i do 35% uštede električne energije upotrebom frekventnih regulatora.

CORE SERIJA VIJČANIH KOMPRESORA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tolerancija zračnog protoka: -/+ 6%

CORE SERIJA FREKVENTNO UPRAVLJANIH VIJČANIH KOMPRESORA

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tolerancija zračnog protoka: -/+ 6%