DRIVE SERIJA VIJČANIH KOMPRESORA DIREKTNO UPRAVLJANIH FREKVENTNIM REGULATOROM

Kao što je poznato standardni kompresori rade pod opterećenjem kao i u praznom hodu zbog promjenjivih zahtjeva za zrakom. Kompresor koji radi u praznom hodu ne proizvodi zrak i koristi 30-35 % od ukupne snage motora što rezultuje neiskorišteno utrošenom energijom.
EFIKASNO KORIŠTENJE ENERGIJE
Drive serija vijčanih kompresora proizvodi komprimirani zrak prema trenutnom zahtjevu korisnika, i na ovaj način omogućava uštedu energije između 25 – 35%
Frekventni regulator u Drive seriji konstantno dobija podatke o pritisku u sistemu sa senzora pritiska koji je instaliran na zračni sistem i zna trenutne potrebe za zrakom te reguliše brzinu  motora prema trenutnim potrebama za zrakom. Na ovaj način kompresor radi sa promjenljivom snagom pod tokom rada i na ovaj način postiže uštedu energije.

DRIVE SERIJA VIJČANIH KOMPRESORA DIREKTNO UPRAVLJANIH FREKVENTNIM REGULATOROM

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tolerancija zračnog protoka: -/+ 6%