ULTRA SERIJA VIJČANIH KOMPRESORA SA PROMJENLJIVOM BRZINOM

ULTRA serija zasnovana je na svojstvima CORE serije uz dodatne mogućnosti koje su implementirane na ovu seriju. To je svakako veći vijčani blok koji obezbjeđuje mnogu veću količinu zraka pri manjoj brzini motora. Na taj način postignut je veći stepen korisnosti kompresora.
Radijalni ventilator koji koristi ULTRA serija na svom rashladnom sistemu osigurava efikasno hlađenje kompresora i ispravan rad i pri visokim spoljnim temperaturama. Izolaciono kućište sa zvučnom izolacijom obezbjeđuje minimalnu buku pri radu ULTRA serije.
Vezu kompresor-motor na Ultra seriji obezbjeđuje prenosni sistem specijalno dizajniran za Ozen kompresore. Prenosni sklop onemogućava gubitke proklizavanja čime je osigurana maksimalna efikasnost pri radu.

ULTRA SERIJA VIJČANIH KOMPRESORA SA PROMJENLJIVOM BRZINOM

Protok zraka upotrebljen prema ISO 1217 standardu na 20 ° C temperaturi i ulaznom pritisku od 1 bar. Tolerancija zračnog protoka: -/+ 6%